Grondverzet

Op grondverzet gebied kan B.de Jong Grondverzet veel voor u betekenen

-Tuinen leeg rooien, vlak maken, egaliseren en zaai klaar maken

-Diverse sloopwerkzaamheden

-Uitgraven bouwkavel, aanbouw, vijver  

-Beschoeiing plaatsen langs water kanten voor terras/tuin

-Grondverbetering toepassen wanneer nodig